29 september 2020

HOUTEN / EDE – Op de Themazondag ‘Christen-zijn op je werk’ op 8 november kan er veel aan de orde komen waar christenen doordeweeks mee bezig zijn. Maar wie daarmee verder wil, zoekt verdieping en interactie. Dat kan vanaf 8 oktober, dan is ‘Kroon op je Werk’ beschikbaar: een prachtig hulpmiddel om met anderen in een aantal sessies door te praten over je werk, Gods visie daarop en jouw invloed als christen.

 

Behoefte

Christenen zijn het grootste deel van hun leven bezig met hun werk en gewone bezigheden. Dat geldt ook voor huisvrouwen, studenten, mensen met vrijwilligerswerk en gepensioneerden. Toch hebben zij daarover zelden of nooit een preek gehoord. Geen wonder dat ze dus vaak onbewust in twee werelden leven, die van de kerk en die van het werk. En daartussen een diepe kloof ervaren, tussen de zondag en de maandag. Met een beeld daarbij dat je in Gods Koninkrijk pas echt meetelt wanneer je een kerkelijke of christelijke rol vervult. Maar hoe anders heeft God het bedoeld!

De themazondag en Kroon op je Werk zullen er zeker aan bijdragen dat de kloof wordt (h)erkend en wordt overbrugd. En dat het Bijbelse plaatje duidelijk wordt hoe God het wel heeft bedoeld.

Dus vraag in jouw parochie / kerk / gemeente om hieraan mee te doen, en meld je aan via de website.

 

Themazondag Christen-zijn op je werk

Verreweg de meeste kerkgangers zien niet hoe hun dagelijkse werk bijdraagt aan Gods bedoelingen met deze wereld. Weliswaar vinden bijna alle voorgangers het belangrijk dat mensen geloof in hun werk integreren, maar slechts weinigen hebben goed zicht op het dagelijks werk van gemeenteleden. Ook wel logisch natuurlijk, want de meeste predikanten en voorgangers werken fulltime en staan op behoorlijke afstand van het leven van werkende christenen.

Om hen te helpen om een goede invulling aan zo’n themadienst te geven, is er veel hulpmateriaal beschikbaar op de website christenzijnopjewerk.nl. Ook op de website geloofenwerk.nl is inspiratie te vinden.

Deze themazondag is er steeds na Dankdag voor Gewas en Arbeid (dit jaar voor de 11e keer, op zondag 8 november), maar een andere datum kan natuurlijk ook. Je aanmelden via de website christenzijnopjewerk.nl is belangrijk, zodat desgewenst ook anderen hiervan kunnen kennisnemen, al dan niet online.

 

Kroon op je Werk

Vanaf 8 oktober biedt Kroon op je Werk via de website www.kroonopjewerk.org voor iedereen gratis een handleiding, video’s en handige app om te downloaden. Doel is om christenen bewust te maken dat je niet alleen in Gods Koninkrijk werkt als je op de loonlijst van je kerk staat, maar dat je de handen en voeten van Christus bent, of je nu op kantoor zit, in de zorg werkt of woningen bouwt.

Hiermee kun je samen met anderen met een programma van acht onderwerpen in vijftien delen aan de slag. ”Doet mijn werk er wel toe voor God?”, “Kan ik openlijk over mijn geloof praten?”, “Hoe kan ik bijdragen aan een positieve werkcultuur?” of zelfs: “Zit ik wel op de plek die God voor me heeft?” zijn zo maar wat vragen uit een werkzaam leven die aan de orde komen.

Het programma Kroon op je Werk brengt verandering in het denken over werk, en inspireert om bij te dragen aan een goede sfeer op de werkvloer en een betere maatschappij. Zo wordt de werkplek dé plek om Gods liefde voor de wereld zichtbaar te maken. Het geeft werken een ‘Koninkrijk dimensie”, ofwel de ‘Kroon op je Werk!”

 

De Themazondag wordt onder andere ondersteund door vier organisaties:

  • Centrum voor Geloof en werk, een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland, onder leiding van ds. Ruilof van Putten (directeur bij NLInvesteert en predikant in de PKN). Zie geloofenwerk.nl
  • Bedrijfsgebed.nl, steunt christenen in hun werksituatie
  • Encour.nl, helpt christenen hun relatie met God te betrekken op hun geld-, werk- en tijdbesteding
  • Op christenzijnopjewerk.nl staat veel info, o.a. preekschetsen. Een goede mogelijkheid om een dienst in de kerk voor te bereiden is om vooraf een enquête te houden. De resultaten kunnen leiden tot een zeer relevante preek. Kerken, parochies en gemeenten worden verzocht zich via die website aan te melden wanneer ze meedoen.

 

Kroon op je Werk is een initiatief vanuit drie organisaties:

  • De Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
  • Protestantse Kerk Nederland (PKN) via de pioniersplek Centrum voor Geloof en werk onder leiding van ds. Ruilof van Putten (directeur bij NLInvesteert en predikant in de PKN).
  • Stichting Opwekking