Pakketselectie: maak eerst gebruik van een demo voor een definitieve beslissing

Pakketselectie: maak eerst gebruik van een demo voor een definitieve beslissing

Om uiteindelijk het juiste CRM-systeem te selecteren helpt het om een demo aan te gaan. CRM applicaties bieden een groot scala aan mogelijkheden aan, maar passen die bij de toekomstplannen van uw bedrijf? En wat verwacht u van de samenwerking tijdens een CRM implementatie? Antwoorden op deze en andere vragen komen aan de orde bij een demo.

Vraag een demo aan

De stappen in een CRM pakketselectie helpen u om uiteindelijk een samenwerking aan te gaan met een leverancier en de software die zij aanbieden. Om er achter te komen of deze software aan de technische randvoorwaarden voldoet is het gebruik van een demo een zeer sterk middel. Natuurlijk is het niet mogelijk, qua tijd en geld, om met iedere leverancier van CRM software een demo aan te gaan. Vandaar dat het nodig is om een preselectie te maken van maximaal 4 leveranciers waarmee een demo wordt uitgevoerd. Deze preselectie baseert u op uw vooraf opgestelde doelen en de informatie die bekend is over verschillende leveranciers.

Beoordelingscriteria van een demo

Voor de start van een demo moeten er beoordelingscriteria opgesteld worden. Hierbij is het belangrijk om te kijken in welke mate de CRM software uw processen ondersteunt. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de technische aspecten. Sluiten deze aan op de huidige activiteiten binnen uw organisatie? Welke resultaten levert het op en hoe is dat zichtbaar? Het moet tenslotte bijdragen aan de realisatie van bedrijfsdoelen. Neem deze aspecten dan ook mee in de beoordeling van zo’n demo. Op die manier kunt u gemakkelijker intern onderbouwen wat de reden is voor een keuze voor een bepaalde leverancier van CRM-software.