4 voordelen van social software for workforce management

4 voordelen van social software for workforce management

Social software for workforce management ondersteunt het maken van het rooster in een organisatie. Maar het doet meer. De planning gaat immers over wat voor werk er moet gebeuren. Om dat werk goed uit te voeren is onderlinge communicatie, kennisdelen en samenwerken nodig. Ook deze processen faciliteert de software. Geen eenrichtingsverkeer, maar samen zoeken hoe het beter kan. Dit levert een aantal voordelen op die hieronder wordt beschreven:

  1. Tevreden klanten

Doordat op het juiste moment de juiste medewerkers beschikbaar zijn, met de juiste skills om een klant te helpen, stijgt de klanttevredenheid. Als een klant moet wachten voordat ze wordt geholpen of als een medewerker niet over de juiste skills beschikt om de klant goed te helpen, wordt het imago van de organisatie geschaad.

  1. Tevreden werknemers

Door de medewerker mee te laten denken in het planproces en de mogelijkheid te geven feedback te geven op de planning en voorkeuren uit te spreken zal de planning beter aansluiten bij zijn wensen. Dit verhoogt zijn tevredenheid en positieve medewerkerstevredenheid heeft rechtstreeks invloed op de klanttevredenheid. In een krappe arbeidsmarkt is medewerkerstevredenheid ook een belangrijke voorwaarde voor het behoud van het beschikbare personeel.

  1. Beter matchen van diensten met medewerkers

De juiste persoon vinden voor een dienst of het uitvoeren van een taak is vaak een uitdaging. Niet iedereen werkt van maandag tot en met vrijdag. Onze organisatie is veelal ook niet enkel open van 9 tot 5 maar vaak ook daarbuiten. Het vinden van een goede match tussen werk en medewerker is daar niet makkelijker op geworden. Slimme software maakt dit proces beheersbaar en zorgt ervoor dat de organisatie zich kan onderscheiden ten opzichte van haar klanten en medewerkers.

  1. Efficiënte inzet

Vanuit de organisatie is er ook nog een andere eis. De personeelsplanning moet er ook voor zorgen dat de medewerkers efficiënt worden ingezet. Er wordt continu gekeken hoe de productiviteit omhoog kan. Social software voor workforcemanagement helpt ervoor te zorgen dat efficiency, medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid elkaar niet in de weg zitten, maar elkaar juist versterken.